PO(D)CHODEM VCHOD! - WALK THRU GALLERY - HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie ve veřejném prostoru - podchod u Centrálu (viz.mapa)

s podporou statutárního města Hradec Králové

pondělí 21. listopadu 2011

DAVID LEDVINKA - Kdo se bojí Zorky Wolfové? - 28.11.2011 - 6.1. 2012

"Kdo se bojí Zorky Wolfové?"

David Ledvinka je mladý autor pocházející a převážně působící v Hradci Králové. V současné době diplomuje na Ústavu umění a designu v Plzni, na oboru grafický design a ilustrace. Ve své výtvarné činnosti se věnuje převážně kresbě, která je jeho nejvlastnějším vyjadřovacím prostředkem.

Před několika lety se v jeho práci objevila postava Zorky Wolfové. Děvče těžko určitelného věku, snad dospívající, nebo těsně před pubertou, anebo těsně po pubertě. Stala se hlavní postavou Davidovy komixové tvorby a krátkých animovaných filmů a vlastně autorovým alter egem, komentujícím svým chováním a postoji, veškeré dění.

Práce Davida Ledvinky nejsou převážně (co do rozměrů) monumentální, a nejinak tomu je i v projektu pro Walkthrugallery. Hlavní osou instalace je cyklus kreseb o formátu CD obalu. Tento cyklus je v druhém plánu – pozadí, kombinován se zvětšenými prvky objevujících se v jeho komixech, a které autor používá v další své činnosti - street artu.

A samozřejmou hlavní postavou tohoto dvojpříběhu není nikdo jiný než všudypřítomná Zorka Wolfová…

dos
sobota 1. října 2011

MICL - VELKÁ PRKNA - 10.10. - 20.11.2011

Poslední skaut aneb Bůh je jednorožec

MICL, malíř mraků, obrazů s trampskými chatami a velkými prkennými konstrukcemi, dobře zná dostaveníčka s temnou stranou. Ve velkých prknech ukazuje svou světlou tvář, používá žlutou a modrou, van Goghovy barvy. Staví svět, ve kterém sice nestojíte pevně, ale dýcháte volně a můžete si pohovořit s anděly. Tenhle Poslední skaut dobře zná křehkost našeho současného světa. Ví, že civilizace je od barbarství vzdálena tak zhruba čtyřiadvacet hodin a dvě jídla.

Cesta vzhůru je dobrodružná. Základní rozdíl mezi dobrodruhem a sebevrahem je v tom, že dobrodruh si vždycky nechává pootevřená nějaká ta zadní vrátka. Čím jsou užší, a čím rychlejší je vítr, tím má dobrodružství větší grády.

Nikdy si nemůžeme být jisti, zda cesta, po které kráčíme, je ta pravá, to ale neznamená, že celý život strávíme na střídačce. Někdy je nutné vylézt hodně a hodně vysoko, abychom věděli, jak vypadá terén, kterým se ubíráme. Musíme si dát pozor na závrať, protože šplhat směrem k bohům nelze beztrestně.

MICL maluje čas, v němž se pohybujeme v několika rovinách. Stoupáme až do oblak, vznášíme se na dotek hvězd, okolo uší frčí mořská bríza, přivíráme víčka před slunečními paprsky, padáme dolů a zároveň s lehkou amnézií sedíme na gauči, aniž by si kdokoli všiml, z jaké výšky jsme právě hladce přistáli.

Martina Vítková - kurátorka GMU Hradec Králové

MICL, (Michal Novotný) narozen 20. února 1969 v Brně je malíř a sochař. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v oboru malířství, sochařství i nových médií (prof. Nepraš, Načeradský a David). Je zakládajícím členem skupiny Luxsus (1995), jejíž členové si ve svém programu vytyčili “přiměřené“ honorování umění. Černozlaté interiéry Jakuba Špaňhela, džínové obrazy Františka Matouška a Miclova Velká prkna jsou dnes už značkou s velmi dobrým kreditem. Aktuálně je MICL spolu s Lukášem Miffkem, Jaroslavem Valečkou a Karlem Jerie členem skupiny malířů, kteří si říkají Natvrdlí. Název odráží nejen praxi v pojmenování výtvarných skupin (Tvrdošíjní, Tvrdohlaví, Měkkohlaví, Zaostalí), ale i pozici malířů pracujících se starým médiem obrazu. Což může na soudobé scéně někdy působit až anachronicky.

S MICLovou prací jsme se v Hradci Králové setkali v Galerii U Klicperů v únoru 2006 pod názvem Atlanťan. Galerie moderního umění vystavila jeho malby v projektu Bylo nebylo – pohádkové motivy (2004 – 2005) a dřevěný objekt Fotograf s Mužem na měsíci se stal součástí reprezentativní kolekce současných sochařů nazvané Kvalitní řešení (2006).

V roce 2005 realizoval rozměrnou plastiku Ti před námi v Brandýse nad Orlicí jako poctu J.A.Komenskému. Jeho sochařské realizace bývají pravidelně k vidění ve studiu Bubec Čestmíra Sušky v pražských Řeporyjích. MICLovy utopické, čarovné i humorné obrazy sklízely úspěch na mnoha výstavách doma i v zahraničí, například v projektu Imprese v pražském Rudolfinu.

Od dubových soch se odrazil k malířům mraků a prkenným stavbám na obrazech. I jeho projekt do vitrínových skříní podchodu je založen na emblematickém MIClově znaku – Velkých prknech. Ty odhalují autora jako posledního skauta, věčného trampa a toho, kdo hledá Eldorádo. Jako by chtěl naznačit, že bez vize, bez snu a naděje není nic.

Martina Vítková

pátek 26. srpna 2011

JANA BITNEROVÁ - Kočky, děti, krajiny - 26.8. - 2.10.2011


Současná výstava ve WTG patří opět obrazu, malbě, a to tentokráte v jeho klasické podobě. Jana Bitnerová je autorka působící v Hradci Králové. Generačně je vrstevnicí Tvrdohlavých, tedy autorů zacházejících s médiem malby převážně v jeho tradičních intencích. V podchodu jsou prezentovány její obrazy z posledních let a jejich sjednocujícím prvkem není jen totožný formát (autorky nejoblíbenější 120 x 100cm) ale hlavně atmosféra charakteristická pro celou její tvorbu. Jakási směs ticha, samoty a prázdna, potlačená barevnost, a zdánlivá nedokončenost, vytváří celkové napětí neurčitého očekávání, které je spíše temné.

dospondělí 20. června 2011

LADISLAVA GAŽIOVÁ - 8 x (160cm x 160cm), 2011, sprej na skle - 27.6.2011 - 21.8.2011

Ladislava Gažiová, původem Slovenka žijící dlouhodobě v Praze, je originální umělkyně, která ve svém díle spojuje kulturu několika prostředí – postkonceptuálního umění, streetartové scény a romského etnika. Gažiová kombinuje techniku šablon přestříkávaných na obraz s podkladovou malbou. Zdobnost využívaná v ranějších dílech vychází z tvarosloví graffiti. Tato tendence je v českém prostředí zřetelná také v rukopisu Jakuba Hoška a Anežky Hoškové, ale u každého z nich slouží tato forma jiným záměrům.

Pro Gažiovou je důležité navodit ve svých obrazech atmosféru pocitu, jež se často pojí s nějakým reálným motivem, např. předmětem, figurou nebo prostředím. Emoce vystupující z obrazu jsou lehce přenositelné na diváka, jelikož témata, kterých se tato mladá umělkyně dotýká, jsou transformací obecně lidských postojů a zkušeností. Své postavy umísťuje do naznačeného prostředí místnosti nebo přírody, aniž by tuto prostorovou ukotvenost zcela dovyslovila. Naznačené předměty symbolizující komunikaci - stůl, krabice, antény nebo dráty - se vyskytují téměř ve všech malbách. Velkou pozornost vždy věnuje vizuálnímu přetvoření pocitu plynoucího ze zobrazených motivů, tedy barevnosti a tvarů. Její pracovní technika blízce komunikuje se zvoleným obsahem.

Ladislava Gažiová ráda expanduje z plátna obrazu na stěnu, čímž dosahuje většího „zabydlení se“ své výstavy v daném místě, a návštěvníkovi expozice tak přímo evokuje svou bezprostřední přítomnost…

Markéta Kubačáková, Artlist