PO(D)CHODEM VCHOD! - WALK THRU GALLERY - HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie ve veřejném prostoru - podchod u Centrálu (viz.mapa)

s podporou statutárního města Hradec Králové

čtvrtek 27. ledna 2011

JAN PRAŽAN a SAMUEL PAUČO - STEJNÁ PŘEDEHRA, JINÁ OPERA - 2.2. - 20.3.2011Po řadě projektů konceptuálního charakteru, prezentovaných v Galerii v podchodu, přichází ke slovu klasická malba. I když slovo „klasická“ může být v tomto případě trochu zavádějící a může možná nenaplnit leckteré naše zažité představy, které od malby očekáváme.

Jan Pražan a Samuel Paučo studenti ateliéru Martina Mainera brněnské FaVU vystavují ve WalkThruGallery na první pohled dvě rozdílné malířské polohy.

U Honzy Pražana se setkáváme s neortodoxním pojetím malby, autor používá jako výchozí materiál kartóny v jejich surovém stavu a formátu. Malba se tu prolíná s instalací, do výsledního díla jsou plasticky zakomponovány pomalované odřezky kartónu, původně využívané jako šablony. Obsahovým tématem obrazů je podle autorových slov jakási „mentální archeologie“.

U Samuela Pauča se setkáme s revizí malířského média jako takového. Tématem obrazu je samotný fyzický základ malby, a sice samotný podklad tvořený: napínacími lištami, plátnem a podkladovým šepsem. Obrazy dostávají až sochařský charakter a kvazi ironickým použitím religiózních symbolů se odkazuje k duchovní prapodstatě malířství.http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/jan-prazan-a-samuel-pauco-stejna-predehra-jina-opera--848839

sobota 8. ledna 2011

LUKÁŠ VÍZEK - MLČENÍ - 20.12.2010 - 30.1.2011


Poslední výstavou v prvním roce existence galerie v podchodu, je výstava královéhradeckého autora Lukáše Vízka, nesoucí název MLČENÍ. Výstava se svojí symbolikou tak trochu vztahuje k době vánoční, avšak zároveň vytváří i kontrast k ostatním městským veřejným prostorům, v hojné míře svátečně světélkujícím a navozujícím sentimentální atmosféru.

Lukáš Vízek pochází z Prahy, po studiích na UHK se v Hradci Králové usadil, oženil, a nyní zde nadále i působí. Jeho iniciativa, kterou zastřešuje činnost pedagogická, je rozdělena mezi zájem o výtvarné umění a matematiku. Na UHK diplomoval s prací, jejímž tématem bylo „Věda a umění“, a podobnému tématu se věnuje i nyní v doktorandském studiu na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Těžko říct, zda jeho výtvarná činnost je demonstrace matematických principů ve vizuálních instalacích, anebo zda jeho instalace jaksi mimoděk tyto principy obsahují. Rozhodně však matematická složka a racionalita je nedílnou součástí kompozic. Pracovní název jeho instalace pro Walk Thru Gallery v Podchodu u Centrálu je „dvě na sedmou“…