PO(D)CHODEM VCHOD! - WALK THRU GALLERY - HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie ve veřejném prostoru - podchod u Centrálu (viz.mapa)

s podporou statutárního města Hradec Králové

pátek 28. května 2010

RAFANI - 19.5.2010


RAFANI 19.5. – 23.6.2010 Walk Thru Gallery, Hradec Králové, Podchod u Centrálu


Rafani zaujímají na české umělecké scéně výjimečnou pozici svým politicky a společensky angažovaným přístupem k umění. Od svého vzniku se skupina věnuje otázkám morálky, zodpovědnosti a kolektivní historické paměti. Pozornost na sebe členové skupiny upoutali akcí Láska (2000), při níž přetřeli známou Lennonovu zeď v Praze zelenou barvou v tónu využívaném v minulosti Veřejnou bezpečností k likvidaci nepohodlných nápisů, a poté opatřili tento nátěr slovem „láska“. Mezi nejznámější akce Rafanů patří Demonstrace demokracie (2002), uspořádaná v předvečer státního svátku na Václavském náměstí, v rámci které byly zapáleny tři černobílé verze české vlajky. Performance testující hranici mezi využíváním a zneužitím práv a povinností občana vůči státu, skončila zatčením členů skupiny. Neméně kontroverzní byl projekt ročního angažmá členů skupiny v komunistické straně (Vstup a účast (2002-03)) zdokumentovaný prostřednictvím výstavy Příčina. Mezi témata, kterým se Rafani věnují, patří traumatické momenty české historie, jakým je například vyhnání sudetských Němců (Sudety (2001), Dotazník (2002), Český les (2002), Porta Bohemica (2004)), problém rasové nesnášenlivosti a neonacismu (Boj (2001), Otec (2001), Goja (2004)) a národní identity v nově se sjednocující Evropě (Vlajka (2003)).Důležitou aktivitou skupiny představovala organizace přednášek o současném umění na půdě filozofické fakulty Univerzity Karlovy a kurátorská činnost v rámci galerie CO14. (Aartlist - databáze současného umění)

Zcela prostou a přitom nezbytně důležitou a základní veličinou, je pro provoz každé galerie a jakéhokoliv kulturního počinu, otázka finanční. Aby vůbec mohlo vzniknout umělecké dílo, výstava, je zapotřebí aktivita, která s sebou nese řadu větších i drobných prací a nákladů. Každá galerie operuje s určitou částkou, kterou může (díky svým zřizovatelům a podporovatelům) vložit do jednotlivých projektů a na které je závislá existence či neexistence daného počinu. Už jenom tímto, představuje každá výstava určitou hodnotu. Další hodnotou, je pak samotná hodnota uměleckého díla představeného na dosah divákovi. V současném umění otázka diskutabilní a diskutovaná. Problematice spojené s těmito skutečnostmi se věnuje výstava skupiny Rafani, připravená pro veřejný prostor v Hradci Králové, Walk Thru Gallery, galerii podchod u Centrálu. Od roku 2007 skupina Rafani nepoužívá ve svých veřejných prezentacích psaný text a stejně tomu je i při této prezentaci. Nejsme tedy, jako diváci, vázáni pouze tímto výše naznačeným smyslem a můžeme moci nechat volně asociovat další a další otázky, které vyplynou ze samotné vizuální skutečnosti tohoto projektu. (dos)
Video záznam:Žádné komentáře:

Okomentovat