PO(D)CHODEM VCHOD! - WALK THRU GALLERY - HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie ve veřejném prostoru - podchod u Centrálu (viz.mapa)

s podporou statutárního města Hradec Králové

středa 15. září 2010

2010 - HRADEC KRÁLOVÉ - ROK ARCHITEKTURY 20.8. - 5.10.2010
ROK ARCHITEKTURY
Město Hradec Králové má z hlediska české moderní architektury a urbanismu výjimečné postavení. Nejméně třikrát bylo ohniskem progresivní tvorby. Poprvé tomu bylo na samém počátku dvacátého století, když osvícený starosta František Ulrich tehdy zaměstnal mladého architekta Jana Kotěru. Podruhé se do dějin naší stavební kultury zapsal ve dvacátých letech, když tentýž starosta získal pro systematickou spolupráci s městem Josefa Gočára. Architekt městu nedal jen vynikající regulační plán, díky němuž je dodnes městem s nejlepšími podmínkami pro život, nýbrž i početný soubor vysoce hodnotných staveb. Do třetice se Hradec Králové dostal na výsluní v roce 1947, kdy na mezinárodní výstavě bydlení v Paříži představil svou rozvojovou koncepci, navrženou Gočárovými žáky, architekty Josefem Havlíčkem a Františkem Bartošem. Začátkem 21. století dává Hradec Králové příležitost soudobé architektuře. Za zmínku stojí soubor staveb v areálu Fakultní nemocnice, kde architekti Michal Juha a Jan Topinka realizovali vynikající interní kliniku, organicky tvarované výukové centrum Lékařské Fakulty a pavilon urgentních příjmů. V současné době je bezesporu nejvýznamnější a také nejdiskutovanější stavbou nová budova Studijní a vědecké knihovny, která vzešla z odborné soutěže, kam se přihlásilo více než 50 autorských týmu. Realizovaná stavba byla v roce 2009 oceněna titulem Stavba roku. JUDr. František Ulrich (6. února 1859 Hradec Králové – 18. května 1939 Rokycany) patřil k nejvýznamnějším osobnostem novodobých dějin města Hradce Králové. Byl jeho dlouholetým starostou (1895 až 1929) a výrazně se zasloužil o moderní přestavbu a rozvoj města, což Hradci vyneslo přezdívku „Salon republiky“. Josef Gočár (13. března 1880 Semín – 10. září 1945 Jičín) byl český architekt. Gočárova díla patří k vrcholům české moderní architektury a jeho podíl na urbanistické koncepci Hradce Králové je zásadní. Od počátku dvacátých let minulého století zde postupně zpracoval územní plán města, vytvořil regulační plán nábřeží, výstavbu v Labské kotlině, školní bloky (Gymnázium J. K. Tyla) a střed města (dnešní Ulrichovo náměstí). Plány výstavby zahrnovaly rovněž systém vnějšího dopravního okruhu s radiálami směřujícími do centra města, mezi nimiž se střídají obytné čtvrti s plochami zeleně.
DOPROVODNÉ AKCE
1. 4. 2010 Jarní vítání turistů - otevření IV. procházkového okruhu města po současné architektuře 18. 5. – 26. 9. 2010 Josef Gočár (1880 – 1945) - Tvůrce moderního Hradce Králové - výstava představí především projekty, které architekt Josef Gočár pro Hradec Králové navrhl, ale nepodařilo se je realizovat. 21. 6. – 31. 8. 2010 Bíle noci na Malém náměstí - výtvarné a světelné oživení prostoru Malého náměstí 8. – 9. 9. 2010 Symposium Gočár za účasti historiků, archivářů a architektů zhodnotí posledních sto let vývoje Hradce Králové, který se stal příkladem promyšlené výstavby moderního města.
DALŠÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Po(d)chodem vchod – Walk Thru Gallery - galerie ve veřejném prostoru nejfrekventovanějšího podchodu města
Hradec neznámý - Po stopách knihy „Starý Hradec Králové dům od domu“. Otevření dosud nepřístupných prostor domů na Velkém a Malém náměstí s komentovanými prohlídkami. Salon hradeckých architektů - výstava současné tvorby architektů působících v Hradci Králové


PLAN B/2 (proarch Studio - O. Neprašová, D. Ledvinka)


dos

Žádné komentáře:

Okomentovat