PO(D)CHODEM VCHOD! - WALK THRU GALLERY - HRADEC KRÁLOVÉ

Galerie ve veřejném prostoru - podchod u Centrálu (viz.mapa)

s podporou statutárního města Hradec Králové

pátek 6. ledna 2012

JINDŘIŠKA BARCHINI - R O Z L O Ž E NO - 13.1. - 4.3.2012


Výstavní rok 2012 zahajujeme výstavou Jindřišky Barchini, autorkou zvláštního rozpětí – sochařky a textilní výtvarnice, výstavou s názvem „ROZ LO ŽE NO“.

Jindřiška Barchini pochází z Královéhradeckého kraje, z Vrbice nedaleko Jičína. V Hradci Králové absolvovala na UHK bakalářské studium textilní tvorby a v tomto oboru nadále pokračovala na VŠUP v Praze. Její přístup k textilní tvorbě však vždy překračoval tradiční rámec tohoto média. Stále častěji se v její tvorbě objevovaly materiály a postupy ryze netextilní (odlitky, kovy, beton) a autorka se plynule ocitla v dimenzi sochařství. V tomto oboru dokončila studia a diplomovala u prof. J. Beránka s diplomovou prací „Jida Bachi – Kulatá živnost želez“.

Ve Walkthrugallery v Královéhradeckém Podchodu představuje dvě své „sochařsko-textilní“ práce,Jen tak…auto Eda a Kimono. Obě práce mají společný prvek – vrstvení. Výsledný objekt je součtem vrstev, ze kterých se daná práce skládá v celek. Zde však Jindřiška Barchini představuje své práce rozložené v prostoru, tak jak přirozeně vyžaduje instalace v podchodu, kdy průchozí divák „čte“ vystavované objekty v pořadí za sebou – lineárně. Nabízí se tak možnost variabilního a neukončeného pohledu, kdy si jednotlivé vrstvy lze poskládat virtuálně v libovolném pořadí a odnést si vjem jako jeden či dva celky, nebo i osm fragmentů, které se mohou stát materiálem pro osobní sochařství v mysli.

Pavel DoskočilŽádné komentáře:

Okomentovat